Logo Free Spirits Film

Actueel / Support Rwanda actief in Coronacrisis.

 

Eind 2020 werd de stichting Support Rwanda opgericht. De stichting heeft als doel om de armste gezinnen in Rubengera (Rwanda) van voeding en zorgverzekeringen te voorzien. Rwanda lijdt ook onder de Coronacrisis, hierdoor sterven er meer mensen aan de honger dan aan Covid-19. Een interview met Peter van der Wel, ex-bestuurssecretaris bij Zorgpartners Midden-Holland in Gouda, en nu voorzitter van stichting Support Rwanda.

 

 * Peter van der Wel

Rwanda is een mooi groen land en staat bekend als het land met de duizend heuvels. Het is ongeveer zo groot als België met ruim 12 miljoen inwoners. De meeste mensen kennen het land van de genocide in 1994. Nu wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen Hutu, Tutsi of Twa. Elke laatste zaterdag van de maand is het Umuganda, op deze dag helpt iedereen mee om de gemeenschap schoon te houden en om naar elkaar om te kijken. Rwanda staat nu bekend als het meest veilige en schoonste Afrikaanse land. Er is een grote groeiende economie en er zijn de meeste vrouwen in de politiek. Desondanks leeft er nog steeds zo’n 60 % van de bevolking onder de armoedegrens.

Waarom is de stichting Support Rwanda opgericht?

 De stichting is opgericht naar aanleiding van meerdere (werk)bezoeken aan Rwanda en specifiek aan het gebied Rubengera. Zeker door de Coronacrisis zijn de problemen voor bepaalde doelgroepen in Rwanda fors toegenomen. Vrijwel iedereen die in Rwanda geweest is zegt:

“Een prachtig land, heel veel groen maar ook de nodige armoede. De kloof tussen “welgestelden” en de “armen” is zichtbaar. Ik zou graag wat willen doen, maar ik weet niet precies hoe… En, ik wil niet dat er geld aan de strijkstok blijft hangen”.

 De stichting wil in alle bescheidenheid een aantal gezinnen ondersteunen. Daarbij is het uitgangspunt dat het een tijdelijke ondersteuning is en dat de mensen geholpen worden bij het weer zelfstandig gaan wonen en leven. De stichting heeft als doelstelling om tenminste 10 arme gezinnen in Rubengera en omgeving te ondersteunen. Indien mogelijk wil de stichting naast deze 10 gezinnen ook – op projectbasis op basis van concrete plannen – andere gezinnen ondersteunen. We beseffen dat het een druppel op een gloeiende plaat is.

Uiteraard weten we ook dat er nog veel meer gezinnen zijn die hulp nodig hebben. Leidraad voor ons als stichting is echter het besef “dat we niet iedereen kunnen redden, maar iedereen kan wel één ander mens helpen”. Daar willen wij als stichting ons op focussen. We willen een groot aantal mensen vinden die een persoon of gezin wil ondersteunen. De donateur weet concreet waarvoor de donatie gebruikt wordt en kan desgewenst ook – met inachtneming van de privacyregels – in contact komen met de hulpontvanger. Vandaar, geen grote stichting met overheadkosten maar haalbare, herkenbare en praktische ondersteuning met heldere verantwoording en communicatie, georganiseerd door een betrokken groep vrijwilligers.

Wat zijn je ervaringen met het land?

Het is een prachtig land dat zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft. Economisch gaat het steeds beter. Er is een adequaat onderwijssysteem en ook de gezondheidszorg gaat goed. Helaas zijn er ook mensen die geen baat hebben bij de ontwikkeling van het land. Integendeel. De achterstand van deze groep wordt steeds groter en de coronapandemie heeft de kloof alleen maar groter gemaakt.

Welke rol vervul je bij de stichting en wat houdt dat precies in?

Als medeoprichter van de stichting heb ik de rol van voorzitter op mij genomen. Kerntaken zijn het stimuleren en coördineren van de ontwikkeling van de stichting en het bewaken dat we voldoen aan de wet- en regelgeving voor stichtingen en de statuten van de stichting.

* Voedselpaketten in Rubengera

 Er zijn meer liefdadigheid/goede doelen organisaties in Rwanda, wat voegt  deze stichting toe?

 De meerwaarde van onze stichting is dat het zeer klein, bescheiden maar daarbij ook concreet is. Wij focussen ons op haalbare, tastbare en toetsbare hulp, waarbij verbinding gezocht wordt tussen de hulpgever en hulpontvanger. Je weet wat je aan wie geeft. Bij elke gift wordt door het lokale coördinatieteam in Rwanda aangegeven hoe de donaties worden besteed. (J.M.) En waarom doen we het? Omdat onze missie is “we doen iets, omdat niets doen geen optie is”!

 Wat is je grote wens voor Support Rwanda, wat wil je dat de stichting gaat bereiken?

Mijn droom is dat we als stichting een veelvoud van 10 Rwandese gezinnen hulp kunnen bieden en dat we een eigentijdse vorm weten te ontwikkelen voor de onderlinge communicatie en informatie tussen hulpgever en hulp ontvanger.

 

Het streven is om er een succesvolle stichting van te maken met continuïteit, zou het niet mooi zijn als de stichting meer navolging gaat vinden?

 Uiteraard onderschrijf ik dit van harte. De grote uitdaging is om een breed draagvlak en verbinding te krijgen van een netwerk van donateurs, lokale betrokkenen en de bestuursleden.

Behalve mensen uit je eigen netwerk, heb je een suggestie wie we kunnen benaderen om meer aandacht te krijgen voor de stichting?

Ik denk dat het belangrijk is om periodiek een nieuwsbrief uit te geven die digitaal aan de donateurs en andere betrokkenen verstuurd wordt en waarin we verantwoording afleggen van de bestedingen.

Daarnaast denk ik dat het goed is om support te gaan zoeken bij andere partijen als kerken, scholen, bedrijven en particulieren.

Het opzetten van een gericht informatie- en communicatieplan is van essentieel belang. Regelmatige communicatie d.m.v. Facebook, Instagram en andere social media is onontbeerlijk. Het organiseren van een digitale veiling of loterij behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie over Support Rwanda: zie onze site www.supportrwanda.com

Jaap Mees, 31 januari 2021.

Waardeer dit artikel

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

 
Mijn gekozen donatie € 0,00